Bất Động Sản - Novahome

Bất Động Sản - Novahome

Trang thông tin tư vấn tất cả các dự án bất động sản do Tập đoàn Nova đầu tư và phát triển. Cập nhật thương xuyên, đầy đủ và chính xác nhất tất cả các ưu đãi, chính sách bán hàng từ Novaland.

Nhận thông tin tư vấn dự án, liên hệ hotline.

0989.41.9449 0989 419 449

Giá bán: từ 15 tỷ / căn
Diện tích: 68m² – 180m²
Vị trí dự án: Số 100 Cô Bắc Cô Giang, Quận 1, HCM

Giá bán: từ 18 tỷ / căn
Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu 1 sân thượng
Vị trí dự án: Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá bán: từ 12 tỷ / căn
Diện tích: từ 7x20m, 1 trệt 1 lầu
Vị trí dự án: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, BR - VT

Giá bán: từ 15 tỷ / căn
Diện tích: 68m² – 180m²
Vị trí dự án: Số 100 Cô Bắc Cô Giang, Quận 1, HCM

Giá bán: từ 18 tỷ / căn
Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu 1 sân thượng
Vị trí dự án: Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá bán: từ 6 tỷ / căn
Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 1 lầu
Vị trí dự án: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, BR - VT

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

XEM CHI TIẾT

  Giá bán: từ 15 tỷ / căn
  Diện tích: 68m² – 180m²
  Vị trí dự án: Số 100 Cô Bắc Cô Giang, Quận 1, HCM

  Giá bán: từ 18 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu 1 sân thượng
  Vị trí dự án: Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu

  Giá bán: từ 12 tỷ / căn
  Diện tích: từ 7x20m, 1 trệt 1 lầu
  Vị trí dự án: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, BR - VT

  Giá bán: từ 6 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 1 lầu
  Vị trí dự án: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, BR - VT

  Giá bán: từ 8 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu
  Vị trí dự án: Long Hưng, Biên Hoà, Đồng Nai

  Giá bán: từ 4,5 tỷ / căn
  Diện tích: 49m² – 120m²
  Vị trí dự án: Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TPHCM

  Giá bán: từ 20 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu 1 sân thượng
  Vị trí dự án: Phân kỳ Tropicana, NovaWorld Hồ Tràm

  Giá bán: từ 12 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 1 lầu
  Vị trí dự án: Phân kỳ Tropicana, NovaWorld Hồ Tràm

  Giá bán: từ 15 tỷ / căn
  Diện tích: 68m² – 180m²
  Vị trí dự án: Số 100 Cô Bắc Cô Giang, Quận 1, HCM

  Giá bán: từ 8 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu
  Vị trí dự án: Long Hưng, Biên Hoà, Đồng Nai

  Giá bán: từ 18 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu 1 sân thượng
  Vị trí dự án: Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu

  Giá bán: từ 8 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu
  Vị trí dự án: Long Hưng, Biên Hoà, Đồng Nai

  Giá bán: từ 8 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu
  Vị trí dự án: Long Hưng, Biên Hoà, Đồng Nai

  Giá bán: từ 11 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 1 lầu
  Vị trí dự án: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

  Giá bán: từ 12 tỷ / căn
  Diện tích: từ 7x20m, 1 trệt 1 lầu
  Vị trí dự án: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, BR - VT

  Giá bán: từ 6 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 1 lầu
  Vị trí dự án: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, BR - VT

  Giá bán: từ 8 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu
  Vị trí dự án: Long Hưng, Biên Hoà, Đồng Nai

  Giá bán: từ 8 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu
  Vị trí dự án: Long Hưng, Biên Hoà, Đồng Nai

  Giá bán: từ 6 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 1 lầu
  Vị trí dự án: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, BR - VT

  Giá bán: từ 8 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu
  Vị trí dự án: Long Hưng, Biên Hoà, Đồng Nai

  Giá bán: từ 8 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu
  Vị trí dự án: Long Hưng, Biên Hoà, Đồng Nai

  Giá bán: từ 8 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu
  Vị trí dự án: Long Hưng, Biên Hoà, Đồng Nai

  Giá bán: từ 8 tỷ / căn
  Diện tích: từ 8x20m, 1 trệt 2 lầu
  Vị trí dự án: Long Hưng, Biên Hoà, Đồng Nai

  Giá bán: từ 8 tỷ / căn
  Diện tích: từ 6x20m, 1 trệt 2 lầu
  Vị trí dự án: Long Hưng, Biên Hoà, Đồng Nai

  Giá bán: từ 4,5 tỷ / căn
  Diện tích: 49m² – 120m²
  Vị trí dự án: Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TPHCM

  TIN BẤT ĐỘNG SẢN

  XEM CHI TIẾT